วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันภาษาไทย ๒๕๕๔

วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ของ โรงเรียนวัดนิโครธาราม คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายภานุพงศ์ ชูวงศ์ (ปิง)
แววกวีตัวน้อย ชนะเลิศการเขียนร้อยกรอง ประเภทกลอนสี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
เด็กชายปิยวัตน์ ผลทวี
ชนะเลิศประเภทการอ่านบทร้อยแก้ว
เด็กหญิงสุภาวรรณ ผดุงทรัพย์ (โบว์)
เด็กหญิงสุพัตรา แก้วน้อย
เด็กหญิงธมลวรรณ หืออินทร์ (มิ้ง)
เด็กหญิงกมลรัตน์ ครุฑมาก
ไปตัดยาง
คุณครูชวานี ผลากิจ
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ห้อง ๑ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ไฟส่องจ้องตัดยาง
อาชีพตัดผม
อาชีพเดนเซอร์
นักแสดงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ผู้ชมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เสนอตัวที่จะตอบปัญหา นักแสดงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในวงสนทนาเด็กหญิงภัทราภรณ์ ณ นคร
ผู้บรรยายการแสดงละครเรื่อง กระเช้าสีดาเสียงโห่กลองยาว ของเด็กหญิงสุภาวรรณ ผดุงทรัพย์(โบว์) การร่ายรำประกอบการร้องเพลงแก่กลองยาวร้องเพลงเชียร์กลองยาว คณะกลองยาวจำเป็นทีมงาน เด็กหญิงสุภาวรรณ ผดุงทรัพย์(โบว์),เด็กหญิงอภิชญา พูลสวน (มิกิ)
กำลังทดสอบพลังเสียงร้องเพลงแห่กลองยาว เด็กหญิงกัลยรัตน์ หมื่นกล้า (นัท) สมมติว่าหนูเป็นคุณครูนะคะนักเรียนเคารพ สวัสดีครับคุณครู สวัสดีจ๊ะนักเรียน ลอกการบ้านเพื่อน ลอกมั่งซี เอามาส่งคุณครู บทลงโทษของคนขี้เกียจ
เล่นสมจริงเลยนะ เด็กชายอทิตย์ราช แต่งคูหา (ซัน)นี่ก็อีกคน เด็กชายเพชรเอก ทองกิ้ม ผมโดนคุณครูแกล้งครับแม่ คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา (สาว) อ่านทำนองสนาะ
เด็กหญิงอภิชญา พูลสวน(มิกิ),เด็กหญิงสุภาวรรณ ผดุงทรัพย์(โบว์),เด็กหญิงกัลยรัตน์ หมื่นกล้า(นัท)
เด็กหญิงกมลรัตน์ ครุฑมาก (มาย),เด็กหญิงธมลวรรณ หืออินทร์ (มิ้ง) เด็กหญิงสุภาวรรณ ผดุงทรัพย์ ต้นเสียง เด็กหญิงกมลรัตน์ ครุฑมาก,เด็กหญิงธมลวรรณ หืออินทร์ คุณครูมะลิ จงไกรจักร,คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด ผู้ชนะการประกวดผลงานดีเด่น เด็กหญิงสุภาพร ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงกัลยรัตน์ หมื่นกล้า(นัท),เด็กหญิงสุพัตรา แก้วน้อย
เด็กชายปิยวัฒน์ ผลทวี ,เด็กหญิงธมลวรรณ หืออินทร์(มิ้ง), คุณครูสมนึก ธนการ
เด็กหญิงกลมรัตน์ ครุฑมาก(มาย),เด็กชายภานุพงศ์ ชูวงศ์(ปิง)พบกันใหม่นะคะ
เด็กหญิงอภิชญา พูลสวน(มิกิ,เด็หญิงสุภัสสร ปรีดาผล(นัท)