วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ศึกษาเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ตากล้องเดี๋ยวนี้มีมากมายเหลือเกิน ต่างกับเมื่อก่อน....หายาก


ถ้าอยากไม่มีทุกข์หรือมีปัญหา
จิตก็อย่าเป็นหรือมีตัวตน


พระพุทธรูป ๓ พี่น้อง
ที่วัดพระบรมธาตุไชยา


ทิวทัศน์ด้านหน้าวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ขอบคุณมากค่ะ ที่ให้ข้อมูลดีๆ แก่ชาวนิโครฯ
พระบรมธาตุไชยา


บรรยากาศภายในรถ....ดังสนั่นหวั่นไหว